Open dag
15-02 van 10 tot 14

OMO-scholen gesloten t/m 6 april

Vandaag heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dit betekent dat scholen en kinderdagverblijven tot en met maandag 6 april zullen sluiten. 

Het beleid is gewijzigd door o.a. het niet afnemend aantal besmettingen en de toenemende maatschappelijke druk van scholen, schoolleiders, docenten, medewerkers en leerlingen en ouders. Leerlingen, voor wie er thuis geen opvang is en ouders werkzaam zijn in één van de cruciale beroepsgroepen, zijn welkom op onze school. Voor hen is er de mogelijkheid om dagelijks tussen 9.00 uur en 15.00 uur op school te werken. Wij vragen ouders die binnen deze beroepsgroep werken contact op te nemen met de teamleider.

Tevens zetten we ons in om 'onderwijs op afstand' zo snel en zo adequaat mogelijk te realiseren. Zodra dit geregeld is, informeren wij u direct. Wij vragen u wel met grote nadruk om kinderen met koorts en luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) thuis te houden, ook al werkt u in een cruciale beroepsgroep. 

Morgen is de school open voor leerlingen om hun leerboeken en overige zaken, die zij nodig hebben bij thuisstudie, op te komen halen. Tussen 09.00 en 16.00 uur kunnen de leerlingen hun kluis leeghalen. We willen zorgen voor spreiding van contacten, dus aan de leerlingen het verzoek zoveel mogelijk deze tijden aan te houden:
09.00 – 10.00 uur leerjaar 4
10.00 – 11.00 uur leerjaar 3
11.00 – 12.00 uur leerjaar 2
12.00 – 13.00 uur brugklas.

Voor de examenleerlingen volgt vanuit de overheid komende week meer informatie. Tot die tijd worden deze leerlingen gelijkgeschakeld met andere leerlingen. Dit betekent dat ook zij niet naar school kunnen. Morgen komen de bonden, OCW en de VO raad bij elkaar om hierover te spreken. Waarschijnlijk volgt uitsluitsel hierover eind volgende week. 
Media
  • Sluting scholen