Open dag
15-02 van 10 tot 14

Verlof en verzuim

Vakantieverlof onder schooltijd is niet mogelijk. In uitzonderingsgevallen kan hiervan op bijzonder verzoek aan de teamleider worden afgeweken. Hierbij worden altijd de richtlijnen van de leerplichtwet toegepast. Deze richtlijnen zijn op verzoek op school in te zien.
Wanneer een leerling in andere gevallen één of meer lessen moet verzuimen, kunnen de ouders vooraf aan de coördinator toestemming vragen.
Bij onvoorziene afwezigheid van een leerling moeten de ouders op dezelfde dag de reden en de vermoedelijke duur aan de coördinator meedelen. Als de leerling terug op school komt, dient de afwezigheid schriftelijk door de ouders te worden bevestigd.
Als een leerling een les verzuimt, moet dit uiterlijk de volgende dag schriftelijk bij zijn coördinator worden gemeld.
Is een leerplichtige leerling zonder toestemming of geldige reden afwezig (geweest), dan dient de school de leerplichtambtenaar in de gemeente van de leerling te informeren. De leerplichtwet maakt het mogelijk om leerplichtige leerlingen, die ongeoorloofd afwezig zijn (geweest), strafrechtelijk te vervolgen.

Om het verzuim beter te stroomlijnen is er een verzuimcoördinator aangesteld in de persoon van Nienke van der Male.

Te laat komen
Lessen beginnen op tijd, helaas komen leerlingen met of zonder reden soms te laat. Dan gelden de volgende afspraken:
  • De leerling geeft bij het binnenkomen zijn afwezigheidskaart aan de receptionist. De receptionist noteert op de afwezigheidskaart het te laat komen met eventueel de reden en de tijd.
  • Er is ruimte op de afwezigheidskaart om aan te geven waarom de leerling te laat komt, bijvoorbeeld dokter, tandarts, etc. Verslapen valt niet onder de geldige redenen.
  • Op deze wijze verzamelen wij het aantal keren dat een leerling te laat komt. Maatregelen behorende bij het aantal keren te laat komen zijn te vinden op de afwezigheidskaart. Dit varieert van een uur nablijven tot aan een blokrooster. Wij nemen met ouders contact op na de zesde maal dat een leerling te laat komt. Bij negen keer te laat hebben we de verplichting om de leerplichtambtenaar te verwittigen. De leerplichtambtenaar neemt in (bijna) alle gevallen hierna contact op met de ouders.