Open dag
15-02 van 10 tot 14

Vernieuwend onderwijs in ontwikkeling

Innovatietraject 20/24

Onderwijs is altijd in beweging, stilstand is achteruitgang. Sommige van onze leerlingen worden voorbereid op beroepen die nu nog niet bestaan. Belangrijk is dat onze leerlingen vanuit motivatie kunnen ontwikkelen. Intrinsieke motivatie ontstaat wanneer je in je eigen tempo, op je eigen niveau van ontwikkeling en in eigen interesses je volgende stap mag zetten. In ons huidige onderwijs zijn we hier te summier mee bezig. 

Dit is de reden dat er in 2019-2020 een groots innovatietraject is ingezet op onze school. Dit is een traject zijn waar we de eerste twee schooljaren hebben gebruikt om het nieuwe onderwijsconcept vorm te geven.  Dit is gebeurd in de schooljaren 2019/2020 en 2020/2021. Vanaf 2021/2022 wordt het nieuwe onderwijs gefaseerd per schooljaar worden ingevoerd.

Om tot een goed vernieuwd onderwijsconcept te komen is er een projectgroep geformeerd, de Projectgroep Innovatietraject 20/24. Hierin heeft een vijftal collega’s zitting genomen om het proces en de implementatie vorm te geven.

De projectgroep leest literatuur, bezoekt scholen in binnen- en buitenland en experimenteert om tot een sterk nieuw onderwijsconcept te komen. Hierna wordt in de zogeheten ontwerpfase met alle collega’s vormgegeven aan het onderwijs. Daarna wordt in de pilotfase in de praktijk geëxperimenteerd om uiteindelijk in de eerste klas een sterk concept te realiseren.