Open dag
15-02 van 10 tot 14

Kansrijk Schakelen 

Doorstroomprogramma po-vo

Het project "Kansrijk Schakelen" is erop gericht om leerlingen tussen 10 en 14 jaar te begeleiden naar een voor hen zo optimaal mogelijke overstap van basis- naar voortgezet onderwijs, lettend op hun individuele talenten, ontwikkelingsfasen, leerstijlen en onderwijsbehoeften op het gebied van begrijpend lezen. In samenwerking met de ketenpartners onderzoeken we de rol van 'close reading' in relatie tot begrijpend lezen, analyseren we de huidige mogelijkheden om iedere leerling - tijdens deze belangrijke fase - zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen, ontplooien en vormen m.b.t. begrijpend lezen en formuleren we adviezen om hier op een andere manier mee om te gaan.

In het project "Kansrijk Schakelen" hebben we dus het doel om een natuurlijke doorstroom te creëren tussen primair- en voortgezet onderwijs. Eén van de eerste onderwerpen die we aanpakken is begrijpend lezen. Dit doel is mede gekozen, vanwege forse daling van de leesvaardigheid onder jongeren. Zoals hierboven omschreven wordt er in dit project samengewerkt met verschillende partners: 't Ravelijn, Auris en Stichting Som. Uiteraard worden ook ketenpartners als de gemeentes en bibliotheken niet vergeten.

In dit filmpje laten we de tussentijdse resultaten van het project 'Kansrijk schakelen' zien.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website van kansrijk schakelen, www.kansrijkschakelen.nl.