Absenties
0164-672302

Jaarcoördinator

De jaarcoördinator werkt nauw samen met de mentoren. Hij/zij registreert en controleert de aan- en afwezigheid van leerlingen. Daarnaast volgt de jaarcoördinator hun studieresultaten. In de examenklassen verleent hij/zij assistentie bij de examenorganisatie. Als het gaat om het kiezen van het juiste opleidingstraject, is hij/zij betrokken bij de eerste gesprekken met leerlingen en begeleidt hij/zij hen bij hun stappen in het studie- en beroepskeuzeproces. Op organisatorisch gebied werkt de jaarcoördinator onder andere samen met de teamleider, die zich voornamelijk bezighoudt met organisatorische en onderwijskundige zaken.