Open dag
15-02 van 10 tot 14

HIO (Hulp In Onderwijs)

Het ZuidWestHoek College is een aantal jaren geleden een samenwerking aangegaan met Hulp in Onderwijs (HIO). HIO is een instituut dat leerlingen kan begeleiden in hun schoolloopbaan in het Voortgezet Onderwijs. De school heeft tot deze samenwerking besloten omdat zij deze dienst erg ondersteunend vindt voor de leerlingen van de school. De samenwerking houdt in dat de school ruimte ter beschikking stelt aan HIO en dat zij onderling contact onderhoudt met betrekking tot de studievoortgang van de leerlingen die ook door HIO begeleid worden. De begeleiding is bedoeld voor de leerlingen van alle leerjaren. Ouders kunnen zelf uren inkopen bij HIO. Indien de school het nodig vindt dat een leerling extra begeleiding voor een bepaald vak krijgt, wordt in overleg met de leerling, de mentor en de coördinator, voor een vooraf te bepalen periode, HIO op kosten van de school ingezet. Meer informatie over de inzet van HIO in schooljaar 2019-2020 vindt u in de informatiebrief.