Open dag
15-02 van 10 tot 14

Mentor

De mentor is de spil binnen onze begeleiding. Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van zijn mentorleerlingen en volgt ze op de voet. Hij kent hun persoonlijke omstandigheden en studieprestaties en staat altijd met raad en daad klaar. Als hij zelf eens niet direct het antwoord op een vraag weet, kent hij in de school als geen ander de wegen die wél een oplossing bieden. Zo nodig legt hij zelf het eerste contact met de leerlingen en/of de ouders. Deze kunnen natuurlijk ook rechtstreeks contact met de mentor opnemen als ze dat nodig vinden. Maar de mentor doet meer. Binnen de leerwegen van het vmbo speelt hij een grote rol bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Hij voert de eerste gesprekken en volgt met de decaan het belangrijke proces van opleidings- en beroepskeuze op de voet. In het rooster is standaard het mentoruur opgenomen voor alle klassen. Daarin bespreekt de mentor de (studie)voortgang. Verder informeert hij de leerlingen over belangrijke zaken of stelt bepaalde thema's aan de orde.

Jaarcoördinator

De jaarcoördinator werkt nauw samen met de mentoren. Hij/zij registreert en controleert de aan- en afwezigheid van leerlingen. Daarnaast volgt de jaarcoördinator hun studieresultaten. In de examenklassen verleent hij/zij assistentie bij de examenorganisatie. Als het gaat om het kiezen van het juiste opleidingstraject, is hij/zij betrokken bij de eerste gesprekken met leerlingen en begeleidt hij/zij hen bij hun stappen in het studie- en beroepskeuzeproces. Op organisatorisch gebied werkt de jaarcoördinator onder andere samen met de teamleider, die zich voornamelijk bezighoudt met organisatorische en onderwijskundige zaken.

Decaan

De decaan is de specialist op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding en speelt vooral een sturende rol. Verder informeert en assisteert hij de mentoren en de jaarcoördinatoren als het om loopbaanoriëntatie, beroeps- en opleidingskeuze gaat. De decaan bewaakt het LOB-proces binnen de school en wil elke leerling zo goed mogelijk adviseren. Daarnaast onderhoudt hij de externe contacten die nodig zijn om alles soepel te laten verlopen. De decaan is en blijft op zijn terrein de expert bij uitstek. Bij hem kunnen de leerlingen na overleg met mentor of jaarcoördinator altijd terecht voor voorlichting en goede raad.

De decaan op onze school is de heer Rob Bouwens.