Open dag
15-02 van 10 tot 14

Aanmelden leerjaar 2, 3 of 4

Wanneer een leerling al onderwijs volgt op een andere VO school en zich aanmeldt op het ZuidWestHoek College, dan noemen we dit zijinstroom.  Er kan hier sprake zijn van tussentijdse zijinstroom, dit komt voor wanneer een leerling tussentijds wordt ingeschreven op onze school, bijvoorbeeld bij een verhuizing vanuit een andere gemeente. Daarnaast spreken we van een instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar. Deze instroom komt het meeste voor en het betreft hier vaak leerlingen die niet worden bevorderd naar het volgend schooljaar of een profiel willen volgen dat niet wordt aangeboden op de huidige school.
Zij kunnen zich dan aanmelden bij het ZuidWestHoek College door het invullen van één van de onderstaande aanmeldformulieren.

Nadat de aanmelding is ontvangen, wordt bekeken of er plek is voor je. Als dat het geval is, dan word je uitgenodigd voor een gesprek en wordt er informatie opgevraagd bij je huidige school. Zodra wij alle informatie hebben, wordt er besloten of je wel of niet kan worden aangenomen. 

Aanmeldformulier leerjaar 2
Aanmeldformulier leerjaar 3 
Aanmeldformulier leerjaar 4