Open dag
15-02 van 10 tot 14

Tevredenheidspeilingen

Jaarlijks worden enquêtes uitgezet onder de leerlingen en een groep ouders waarin wordt gevraagd naar hun mening over en ervaring met de school. Hierbij valt te denken aan of het onderwijs aansluit bij de behoefte en interesse van de leerling, of de leerling zich veilig voelt op school, of het gepest wordt en hoe dit wordt aangepakt, of het kind met plezier naar school gaat enzovoort. De resultaten van deze enquêtes worden verwerkt op de website van 'Scholen op de Kaart' maar zijn ook voor de school zeer waardevol om te bekijken waar het nodig is maatregelen te nemen.