Open dag
15-02 van 10 tot 14

Het bestuur

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.

Het ZuidWestHoek College is onderdeel van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.  Deze maakt op haar beurt weer deel uit van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs te Tilburg, één van de grotere werkgevers op het gebied van voortgezet onderwijs in ons land. De scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur, die met het directielid financiën en de directeuren het managementteam van de scholengroep vormt. Hun voornaamste taak is de centrale beleidsvoorbereiding en de onderlinge afstemming van de beleidsuitvoering binnen de scholen. De directie wordt ondersteund door het centrale stafbureau.

 

Postadres: Postbus 17, 4600 AA Bergen op Zoom

Bezoekadres: Bolwerk-Zuid 170

4611 DX Bergen op Zoom

Tel.: 0164 – 213520

Mail: info@sgboz.nl

 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ’goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van. Binnen Ons Middelbaar Onderwijs kent de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. de langste geschiedenis van een groot aantal Noord-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs.

De raad van bestuur van OMO vormt het bevoegd gezag en is daarmee ook het schoolbestuur. De algemeen directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen de scholengroep. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur van OMO. De raad van bestuur is bereikbaar via 013 - 5955500 en is gevestigd aan de Spoorlaan 171, 5038 CB te Tilburg. Het postadres is: Postbus 574, 5000 AN Tilburg. Internetadres en mailadres zijn www.omo.nl en info@omo.nl.

 

Koers 2023

Het strategisch beleidsdocument ’Koers 2023: Onderwijs met overtuiging’ geeft richting aan de ambities en het handelen van de vereniging. ’Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen zijn hiervoor nodig. Belangrijk is om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en te benutten. We geven hier invulling aan door vorming van de leerling vanuit de kernwaarden: goed onderwijs, een goed mens, goed leven en goed handelen.’ Wilt u meer lezen over het strategische beleidsplan Koers 2023? U vindt Koers 2023 op www.omo.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag.