Absenties
0164-672302

Missie en visie

De opdracht van het ZuidWestHoek College is geformuleerd in overeenstemming met de missie van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. 
Deze missie luidt: Ruimte voor idealen! Samen talenten ontplooien! en is op haar beurt afgeleid van de missie van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, het bevoegd gezag van de scholen in de scholengroep. In de volgende vijf punten kunt u lezen wat dit voor het leren en werken binnen onze school betekent. U leest ook wat wij met ons onderwijs en schoolleven willen aanbieden.

  1. Voor het ZuidWestHoek College is het verzorgen van goed onderwijs een kerntaak. Hiermee zijn we steeds professioneel en vernieuwend bezig. In ons innovatieve gedrag zoeken we naar de juiste balans tussen vernieuwingen en erkende verworvenheden.
  2. Kwaliteit heeft bij ons vóór alles betekenis in het onderwijsaanbod en de leerlingbegeleiding. Maar kwaliteit vindt u ook terug in de manier waarop wij met leerlingen en ouders omgaan. Kwaliteit vereist voortdurend werken aan een eigentijdse organisatie. Het betekent met elkaar samenwerken in een sfeer van passende omgangsvormen, waarden en normen. Kwaliteitszorg houdt ons scherp bij het werken aan onze schoolcultuur. Die zorg is niet iets voor achter de schermen. Wij willen dat iedereen daar duidelijk iets van merkt!
  3. Mensen zijn het belangrijkst binnen het ZuidWestHoek College. Leerlingen en medewerkers die zich goed voelen, presteren goed. Daarom bieden wij leerlingen een prettig schoolklimaat en zoveel mogelijk begeleiding op maat. Hierdoor voelen ze zich geborgen. Onze medewerkers willen wij een positieve werksfeer bieden. Een eigentijds personeelsbeleid spreekt hierbij vanzelf.
  4. Het ZuidWestHoek College handelt vanuit het centrale beleid van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o. Tegelijk kent de school een eigen schoolcultuur, lokaal gekleurd en het resultaat van de eigen geschiedenis. Binnen de Scholengroep krijgt onze school de ruimte om zich binnen de eigen cultuur door te ontwikkelen. Zo blijven onze medewerkers en leerlingen zich echt thuis voelen.
  5. Onze voornaamste bezigheid is leerlingen te laten leren. Maar in onze ogen is dat meer dan alleen ’kennis leveren’. Wij willen ook vaardigheden, waarden en normen overdragen. Het gaat om de ontplooiing van het individu én het leren samenwerken met anderen. Daarom vindt ons onderwijs niet alleen plaats binnen vier schoolmuren. Wij brengen onze leerlingen in contact met de ’buitenwereld’ door projecten en activiteiten van allerlei aard. Onze school staat volop in het leven. Het is geen afgeschermde of naar binnen gerichte organisatie. Wij staan open voor alles wat er in de wereld gebeurt.