Open dag
15-02 van 10 tot 14

BWI en PIE

Het ZuidWestHoek College biedt binnen het vmbo de sector Techniek aan met de profielen Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Bouwen, Wonen & Interieur (BWI).

Het is mogelijk om de opleidingen in de sector techniek in één van de volgende drie leerwegen te doen: 
- basisberoepsgerichte leerweg
- kaderberoepsgerichte leerweg of 
- gemengde leerweg. 

Bij de laatste leerweg krijg je meer theorievakken en minder lesuren in het beroepsgerichte vak maar het biedt nog steeds een hele goede opstap met meerwaarde naar een Mbo-opleiding binnen de technische sector. 

Binnen het profiel PIE zijn er 4 verplichte profielvakken. Die worden ook afgesloten met deelname aan het landelijk examen. De 4 verplichte profielvakken zijn:
1.  Ontwerpen en maken.
2.  Bewerken en verbinden van materialen.
3.  Besturen en automatiseren.
4.  Installeren en monteren.

Voor het profiel BWI zijn de volgende 4 profielvakken verplicht: 
1.  Bouwproces en bouwvoorbereiding. 
2.  Bouwen vanaf de fundering. 
3.  Hout- en meubelverbindingen. 
4.  Design en decoratie.

Naast profielvakken is er net zoveel tijd ingeruimd voor keuzevakken. Leerlingen bepalen zelf hun keuze voor deelname aan een keuzevak. In de BBL en KBL worden er 4 keuzevakken gekozen, in de GL/TL betreft het 2 keuzevakken. De keuzevakken zijn:
1.   Constructieve aansluitingen en afwerking.
2.   Schoonmetselwerk.
3.   Interieurbouw, stands en betimmeringen.
4.   Bouwkundig onderhoud, renovatie en transformatie.
5.   Bouwmethoden en bouwstijlen.
6.   Meubel maken.
7.   Interieurontwerp en Design.
8.   Plaat- en constructiewerk.
9.   Booglasprocessen.
10. Utiliteitsinstallaties.
11. Drinkwater en sanitair.
12. Verspaningstechnieken.
13. Fietstechniek.
14. Dronetechniek
15. Domotica en automatisering (alleen KB/GL)
16. Licht, geluid en beeld (alleen GL)
 
In dit overzicht staat bovenstaande schematisch weergegeven.