Open dag
15-02 van 10 tot 14

Inspectie van het onderwijs

De onderwijsinspectie houdt de vinger aan de pols. Zij ’monitort’ de schoolkwaliteit en publiceert elk jaar de kernprestaties. Verder bezoekt zij regelmatig onze school en brengt hierover verslag uit. 

Na een uitgebreid onderzoek is de inspectie overgegaan op een kort onderzoek in de vorm van een gesprek op basis van een aantal kerndocumenten. Het opbrengstenoordeel voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen is gebaseerd op de resultaten in de jaren 2014, 2015 en 2016 en is
voldoende. Ook de mavo kent een goede kwaliteitswaardering.

Het rendement van de onderbouw in de beroepsgerichte leerwegen kan op enkele punten worden verbeterd, er is in de basis en kaderberoepsgerichte leerwegen sprake van een gering verschil tussen het cijfer voor het schoolexamen en voor het centraal examen. De inspectie waardeert de aandacht van de school voor verdere verbetering van de kwaliteitszorg en het elan, waarmee onderwijsvernieuwing ter hand wordt genomen. Zij ziet dit als een duidelijke kwaliteitsimpuls. Volgens de inspectie is de complete kwaliteitszorg in de afgelopen jaren in goede mate ontwikkeld en die wordt als sterk beoordeeld.