Open dag
15-02 van 10 tot 14

Vrijwillige ouderbijdragen

Het volgen van onderwijs brengt kosten met zich mee. De rijksoverheid subsidieert niet al die kosten. In nauwe samenwerkingen overleg met de oudergeleding van de MR is destijds besloten tot invoering van een (kleine) vrijwillige ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt deze € 30,-. Voor een specificatie kan verwezen worden naar het beleid m.b.t. de ouderbijdragen, zoals dat door de MR is goedgekeurd. Dit beleid kunt u terugvinden op het intranet.