Open dag
15-02 van 10 tot 14

Rapport

Twee keer per jaar (in klas 1 drie keer) krijgen de leerlingen een rapport of voortgangsrapportage. De tijdstippen staan in de schoolkalender. Alle cijfers worden opgeslagen in Magister. Zo hebben docenten, mentoren, jaarcoördinatoren en directie steeds zicht op de geleverde prestaties. Ook leerlingen en ouders kunnen over deze gegevens beschikken. De studieresultaten van een leerling kunnen namelijk via Magister doorlopend online gevolgd worden. Leerlingen ontvangen hierover informatie en een bijbehorende persoonlijke toegangscode.