Open dag
15-02 van 10 tot 14

Projectmatig onderwijs

Innovatietraject 20/24

Onderwijs is altijd in beweging, stilstand is achteruitgang. Sommige van onze leerlingen worden voorbereid op beroepen die nu nog niet bestaan. Belangrijk is dat onze leerlingen vanuit motivatie kunnen ontwikkelen. Intrinsieke motivatie ontstaat wanneer je in je eigen tempo, op je eigen niveau van ontwikkeling en in eigen interesses je volgende stap mag zetten. In ons huidige onderwijs zijn we hier te summier mee bezig. 

Om tot een goed vernieuwd onderwijsconcept te komen is er een projectgroep geformeerd, de Projectgroep Innovatietraject 20/24. Hierin heeft een vijftal collega’s zitting genomen om het proces en de implementatie vorm te geven. De projectgroep heeft zich verdiept in literatuur, heeft scholen bezocht  in binnen- en buitenland en heeft geëxperimenteerd om tot een sterk nieuw onderwijsconcept te komen. Hierna is in de zogeheten ontwerpfase met alle collega’s vormgegeven aan het onderwijs en is in een pilotfase in de praktijk geëxperimenteerd om uiteindelijk in de eerste klas een sterk concept te realiseren, het zogenaamde 'projectmatige onderwijs'.

De schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 hebben we gebruikt om het nieuwe onderwijsconcept, het projectmatige onderwijs, vorm te geven.  Vanaf 2021-2022 is het nieuwe onderwijs gefaseerd per schooljaar ingevoerd met als doel dat in schooljaar 2023-2024 in alle leerjaren projectonderwijs gegeven wordt. 


Projectmatig onderwijs
Vanuit het innovatietraject is het projectmatig onderwijs ontstaan. Op onze school worden leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo en havo. In leerjaar 1 en 2 doen ze dat door veel te werken met projecten. De algemeen vormende vakken (zoals aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) zijn 'verstopt' in projecten. Leerlingen leren hierdoor niet alleen wat zij normaal bij een vak zouden leren, maar ze leren bijvoorbeeld ook samenwerken, plannen, reflecteren en creatief denken. Dankzij het gebruik van het Chromebook ontwikkelt de leerling steeds meer digitale vaardigheden en zitten er een stuk minder boeken in de tas.
Begeleiding bij de loopbaan van de leerlingen
Er is op onze school veel aandacht voor het begeleiden van de loopbaan van de leerlingen. Alle leerlingen volgen daarom het vak LOB, wat staat voor Loopbaan Oriëntatie Begeleiding. Die begeleiding is fijn, want er valt nogal wat te kiezen: Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR), Economie & Ondernemen (E&O), Zorg & Welzijn (Z&W), Produceren, Installeren & Energie (PIE), Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) en voor de gemengde leerweg is ook het profiel Technologie & Toepassing (T&T) mogelijk. Vanaf het eerste leerjaar gaan de leerlingen al kennismaken met alle mogelijkheden.