Open dag
15-02 van 10 tot 14

Breedtezorg

Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling door leer- of gedragsproblemen op school niet goed functioneert, kan hij via de coördinator aangemeld worden bij het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam maakt in overleg met de mentor een plan van aanpak voor de leerling. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of het probleem intern opgelost kan worden. Alles gebeurt in nauw overleg met de ouders/verzorgers. Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator en verschillende leden met elk hun eigen expertise (bijvoorbeeld op het gebied van sociale media en RT). 

School Ondersteuningsteam (SOT)
Wanneer het probleem niet intern opgelost kan worden, dan kan het ondersteuningsteam een beroep doen op het School Ondersteuningsteam (SOT). Naast de ondersteuningscoördinator zijn hierin externe hulpverleners vertegenwoordigd zoals de schoolarts, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de GGD en de leerplichtambtenaar. In het SOT wordt besproken welke tijdelijke aanvullende ondersteuningsbehoeften nodig zijn in het belang van zowel de leerling als de school. 

Dieptezorg

Crisisinterventie (CI)
Soms komt het voor dat het voor een leerling beter is even een korte periode buiten de schoollocatie door te brengen. Even “tot rust” komen, een nieuw plan maken of om nieuwe doelen te stellen. Hiervoor is door het Samenwerkingsverband Brabantse Wal in samenwerking met de vmbo-scholen de Crisisinterventie (CI) ingericht. Op CI wordt een leerling in een kleine groep opgevangen en werkt hij of zij op eigen tempo aan de schoolprogramma. De leerling wordt extra begeleid om de stap terug naar de eigen school te maken. In het programma verblijft de leerling 4 dagen op CI en gaat 1 dag terug naar de eigen school. Het programma duurt maximaal 6 weken. De stap naar CI zetten we in overleg tussen ouders en school. Onze ervaring leert dat zo’n interventie vaak een positieve uitwerking heeft voor de leerling en dat de weg terug naar de eigen school weer gevonden kan worden.

Arrangementen

Daarnaast kunnen wij in samenspraak met en middels een trajectaanvraag bij het Samenwerkingsverband gebruik maken van de inzet van andere arrangementen. Wanneer bijvoorbeeld de CI niet toereikend is, kan er gedacht worden aan tijdelijke inzet in de Gedragsregulatie klas op het Aventurijncollege. Dit verloopt allemaal in overleg met ouders en andere betrokkenen.