Absenties
0164-672302

Cultuureducatie

CKV staat voor culturele en kunstzinnige vormgeving. Bedoeling is dat we leerlingen bekend maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. Het derde leerjaar moet worden afgesloten met een voldoende voor CKV. 

Derdejaars leerlingen Basis en Kader 
Beleving staat voorop bij deze leerlingen. Door verschillende, actieve,  workshops aan te bieden aan de leerlingen hopen wij wat bij ze los te maken. Interesse, plezier en beleven is al genoeg. Ieder jaar komen de items beeldende kunst, muziek, theater en dans aan bod. De invulling van de workshop kan ieder jaar weer verschillend zijn. Maar actief meedoen is wat wij als erg doeltreffend hebben ondervonden. Samen dansen, samen werken aan een beeld dat terug te vinden is binnen de school werkt erg positief. Leerlingen zijn trots op hun resultaat. Leerlingen geven aan dat het leuke activiteiten zijn waarin het “samen doen met vrienden” als een welkome bijkomstigheid wordt ervaren. Doordat de derdejaars leerlingen de tweede helft van het schooljaar op lintstage gaan, hebben we de eerste helft van het jaar de tijd om op vrijdagmiddagen deze activiteiten op te nemen in het lesrooster. Tegen de tijd dat de leerlingen op stage gaan hebben ze, als het goed is,  CKV afgerond. 

Mavo leerlingen 
Mavo leerlingen hebben geen lintstage en daardoor kunnen wij niets op vaste middagen gaan plannen. Dat past niet in hun lesrooster. Wel hebben deze leerlingen één lesuur per week CKV op het rooster staan. Daarin worden dezelfde items behandeld, maar deze worden op een andere manier ten uitvoer gebracht. Vaak gaat dat middels presentaties en groepsopdrachten. Maar af en toe halen we een theatervoorstelling naar school waarbij de leerlingen zelf de spelers zijn. We kiezen er zelfs soms voor om de voorstelling in het Engels te doen zodat we vakoverstijgend bezig zijn. Voor de leerlingen zijn dit vaak spannende maar toch ook verrassend leuke middagen. 

Onze cultuurcoördinator is mevrouw Carola Roovers.