Open dag
15-02 van 10 tot 14

Ouderraad

Onze school kent een ouderraad. Tijdens regelmatige vergaderingen bespreekt de ouderraad met de directie allerlei school gerelateerde zaken en adviseert hierin.
Voorbeelden zijn de dagelijkse gang van zaken, de schoolbegroting, de werkverdeling en de kosten en inhoud van excursies. Ook kan zij voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Zij kan eigen activiteiten organiseren en geeft welkome medewerking bij schoolactiviteiten. De ouders zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
De ouderraad is per email bereikbaar via info@zuidwesthoekcollege.nl.

Voorzitter

Frans Stoffels