Open dag
15-02 van 10 tot 14

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op voor mbo niveau 3 en 4. Deze leerweg kent vier theorievakken en een beroepsgericht programma. Naast de verplichte examenvakken zijn er ook schoolvakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming.

In leerjaar 2 en leerjaar 3 moeten leerlingen van Kader een keuze maken voor een vakkenpakket. Hierover worden leerlingen en ouders tijdens speciale informatieavonden uitgebreid over geïnformeerd. We hebben de route naar die keuze duidelijk proberen te maken in een overzicht.