Open dag
15-02 van 10 tot 14

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op voor mbo niveau 3 en 4. Deze leerweg kent vier theorievakken en een beroepsgericht programma. Naast de verplichte examenvakken zijn er ook schoolvakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming.