Open dag
15-02 van 10 tot 14

Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op voor mbo niveau 3 en 4.  Naast de verplichte examenvakken zijn er ook schoolvakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming.

In leerjaar 2 en leerjaar 3 moeten leerlingen van de Kaderberoepsgerichte leerweg een keuze maken voor een vakkenpakket. Hierover worden leerlingen en ouders tijdens speciale informatieavonden uitgebreid over geïnformeerd.