Absenties
0164-672302

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving hebben gevolgen voor de beroepskeuze. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, afgekort LOB, houdt meer in dan alleen advies bij het kiezen van een beroep. LOB is in de bovenbouw van het vmbo een vast deel van het onderwijspakket. Natuurlijk staat een leerling er ook hier niet alleen voor. Hij wordt allereerst bijgestaan door de docenten. Zij geven informatie over hun vak en bespreken zaken, die voor de loopbaan van de leerling belangrijk kunnen zijn. Mentoren, jaarcoördinatoren en decanen voeren binnen LOB gerichte adviesgesprekken. Op die manier vullen zij samen het proces van de leerwegkeuze effectief in.