Open dag
15-02 van 10 tot 14

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving hebben gevolgen voor de beroepskeuze. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, afgekort LOB, houdt meer in dan alleen advies bij het kiezen van een beroep. LOB is op onze school een vast deel van het onderwijspakket. Natuurlijk staat een leerling er niet alleen voor. Hij wordt allereerst bijgestaan door de vakdocenten. Zij geven informatie over hun vak en bespreken zaken, die voor de loopbaan van de leerling belangrijk kunnen zijn.

Decaan
Een belangrijke rol binnen de loopbaanbegeleiding is weggelegd voor de decaan. De decaan is de specialist op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding en speelt vooral een sturende rol. Verder informeert en assisteert hij de mentoren en de coördinatoren als het gaat om loopbaanoriëntatie, beroeps- en opleidingskeuze. Mentoren, coördinatoren en de decaan voeren binnen de LOB gerichte adviesgesprekken. De decaan bewaakt daarnaast het LOB-proces binnen de school en wil elke leerling zo goed mogelijk adviseren. Ook onderhoudt hij de externe contacten die nodig zijn om alles soepel te laten verlopen. De decaan is en blijft op zijn terrein de expert bij uitstek. Bij hem kunnen de leerlingen na overleg met mentor of coördinator altijd terecht voor voorlichting en goede raad. De decaan op onze school is de heer Rob Bouwens.