Open dag
15-02 van 10 tot 14

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving hebben gevolgen voor de beroepskeuze. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, afgekort LOB, houdt meer in dan alleen advies bij het kiezen van een beroep. LOB is op onze school een vast deel van het onderwijspakket. Natuurlijk staat een leerling er niet alleen voor. Hij wordt allereerst bijgestaan door de vakdocenten. Zij geven informatie over hun vak en bespreken zaken, die voor de loopbaan van de leerling belangrijk kunnen zijn.

Daarnaast is er begeleiding door de studieloopbaanbegeleider (voorheen decaan). Hij speelt een essentiële rol in het begeleiden van leerlingen naar passende studie- en beroepskeuzes, wat van groot belang is voor hun toekomstige succes en welzijn. De SLB’er helpt leerlingen bij het verkennen van studie- en beroepsmogelijkheden die aansluiten bij hun interesses en capaciteiten. Daarnaast krijgt de leerling inzicht in zijn/haar manier van leren en functioneren. Ze verstrekken informatie over vervolgopleidingen, beroepen, en de benodigde opleidingen. Leerlingen hebben met de mentor LOB-gesprekken, indien nodig kan de SLB’er individuele begeleiding bieden aan leerlingen, waarbij deze luistert naar ambities, zorgen en vragen. 

De studieloopbaanbegeleider verzorgt verder in overleg voorlichtingsbijeenkomsten, ouderavonden in samenwerking met andere VO-scholen en MBO opleidingen en informeert ouders over studie- en beroepskeuzeprocessen, zodat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het maken van weloverwogen keuzes. De studieloopbaanbegeleider van onze school is de heer Wouter Olree. Hij is bereikbaar via het e-mail adres: studieloopbaanbegeleiding@zuidwesthoekcollege.nl of via het algemene telefoonnummer van de school. Op donderdag kunnen leerlingen vrij binnenlopen in kamer 1.12 om vragen te stellen aan de studieloopbaanbegeleider rondom hun loopbaanoriëntatie.