Open dag
15-02 van 10 tot 14

Loopbaanbegeleiding (LOB)

Ontwikkelingen in onderwijs en samenleving hebben gevolgen voor de beroepskeuze. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding, afgekort LOB, houdt meer in dan alleen advies bij het kiezen van een beroep. LOB is op onze school een vast deel van het onderwijspakket. Natuurlijk staat een leerling er niet alleen voor. Hij wordt allereerst bijgestaan door de vakdocenten. Zij geven informatie over hun vak en bespreken zaken, die voor de loopbaan van de leerling belangrijk kunnen zijn. Mentoren, coördinatoren en decanen voeren binnen de LOB gerichte adviesgesprekken. Op die manier vullen zij samen het proces van de leerwegkeuze effectief in.