Open dag
15-02 van 10 tot 14

Overige begeleiding

Dyslexie en dyscalculie
Als na officieel onderzoek dyslexie is geconstateerd, kan een leerling rekenen op passende begeleiding. Hierdoor worden de nadelige gevolgen voor zijn of haar studie sterk beperkt. Binnen de school is in een protocol vastgelegd welke vormen van begeleiding en ondersteuning mogelijk zijn. Verder kan de leerling gebruik maken van extra faciliteiten, bijv. meer tijd bij een proefwerk of een examen. Als dit nodig is, wordt in overleg met de leerling en zijn ouders contact gelegd met externe deskundigen. Op school is daarnaast ook een dyslexiecoach aangesteld. Dit is mevrouw Ingrid Boom-van Ginneke. Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school of via e-mail I.Boom-vanginneke@zuidwesthoekcollege.nl.
Wanneer uw zoon of dochter bekend is met dyscalculie kunnen wij ook daar ondersteuning bieden.