Open dag
15-02 van 10 tot 14

Mavo (theoretische leerweg en gemengde leerweg)

De theoretische leerweg omvat minimaal zes theorievakken. Het diploma geeft toegang tot mbo niveau 3 en 4 en (onder voorwaarden) havo 4.
De gemengde leerweg kent vijf theorievakken. Hiervoor geldt hetzelfde als in de theoretische leerweg. Daarnaast is er een beroepsgericht vak. Het diploma geeft toegang tot mbo niveau 3 en 4.

De mavo biedt unieke uitdagende kansen

De theoretische en de gemengde leerweg (door ons mavo genoemd) zijn in veel onderdelen identiek. We hebben de sterke kanten van beide leerwegen gebundeld in onze unieke mavoroute. In de bovenbouw is er voor alle mavoleerlingen een aanbod van vier specifieke beroepsgerichte lesuren per week opgenomen. Tijdens deze uren wordt nadrukkelijk gewerkt aan de oriëntatie op het beroepenveld en op de vervolgopleiding. Ook vindt er een eerste voorbereiding op vakvaardigheden plaats. In de vierde klas van de mavo kan uit vijf varianten worden gekozen om de opleiding af te gaan ronden:
1. theoretische leerweg met 7 theoretische vakken;
2. theoretische leerweg met 7 theoretische vakken en één beroepsgericht vak (mits realiseerbaar in het rooster);
3. theoretische leerweg met 6 theoretische vakken en één beroepsgericht vak;
4. theoretische leerweg met 6 theoretische vakken;
5. de gemengde leerweg met 5 theoretische vakken en één beroepsgericht vak.

In leerjaar 2 en leerjaar 3 moeten leerlingen van Mavo (TGL) een keuze maken voor een vakkenpakket. Hierover worden leerlingen en ouders tijdens speciale informatieavonden uitgebreid over geïnformeerd.