Open dag
15-02 van 10 tot 14

Opstroom

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een diploma halen op een voor hen passend en haalbaar niveau. Afstroom, naar een lager niveau gaan, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer blijkt dat een leerling op een hoger niveau kan functioneren komt deze leerling in aanmerking voor opstroom.

Indien een leerling naar een ander niveau wil, kan of moet, dan is hiervoor altijd een bindende uitspraak nodig van de docentenvergadering. Deze uitspraak wordt gedaan nadat de leerling een 6 weken durend opstroomtraject heeft gevolgd. Om aan dit opstroomtraject te beginnen moet een leerling een 7,5 gemiddeld staan voor de examenvakken en  moet hij/zij voldoende tot goed scoren in de gestelde leervoorwaarden. Daarnaast dient het competentieprofiel van de leerling overeen te komen met dat van de betreffende leerweg. Bij onvoldoende resultaat in de gevolgde leerweg is niveauverlaging bespreekbaar. In geval van organisatorische belemmeringen kan de directeur een veto uitspreken.

Bovenstaande geldt voor het schooljaar 2022-2023.