Open dag
15-02 van 10 tot 14

Opstroom

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen een diploma halen op een voor hen passend en haalbaar niveau. Afstroom, naar een lager niveau gaan, proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer blijkt dat een leerling op een hoger niveau kan functioneren komt deze leerling in aanmerking voor het opstroomtraject.

Om in aanmerking te komen voor het opstromen in leerjaar 1 of 2 organiseren we eenmaal per jaar een opstroomtraject. Het traject vindt plaats in periode 3, bij voorkeur direct bij aanvang van de periode. In deze periode zal de leerling op het nieuwe niveau gaan leren, werken en toetsen maken. 

Een aanvraag tot deelname aan het opstroomtraject kan alléén door de mentor worden aangevraagd. De resultaten die de leerling tot dat moment heeft behaald, vormen de input voor de aanvraag. De mentor vult het intakeformulier in en bespreekt dit met de coördinator onderbouw. Indien nodig worden ook de vakdocenten hiervoor geraadpleegd. De uitkomst van het gesprek koppelt de mentor terug aan de ouders. In overleg met de ouders wordt er (samen) besloten of de leerling aan het opstroomtraject zal beginnen.

Gedurende het opstroomtraject ervaart de leerling (in de eigen klas) het verschil tussen het oude en nieuwe niveau en kan de leerling laten zien dat hij/zij het andere werktempo en niveau aankan. Tegen het einde van het opstroomtraject haalt de mentor feedback op bij de vakdocenten aan de hand van een feedbackformulier. De coördinator onderbouw schrijft vervolgens een vergadering uit met de mentor en alle vakdocenten. Onder voorzitterschap van de coördinator onderbouw besluit het docententeam of de leerling wel of niet mag opstromen. De mentor communiceert het besluit en de argumenten met de ouders van de leerling. Vanuit de administratie wordt dit bericht schriftelijk bevestigd aan de ouders. 

Het daadwerkelijk opstromen vindt plaats zodra dit administratief is uitgevoerd. De coördinator onderbouw organiseert het opstromen. De bestaande cijfers in Magister worden niet meegenomen naar de nieuwe periode, maar wel gearchiveerd. De leerling start dus met een lege cijferlijst op het nieuwe niveau.