Open dag
15-02 van 10 tot 14

Boeken en andere materialen

Scholen ontvangen van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmaterialen, die specifiek voor een leerjaar door de school worden voorgeschreven en noodzakelijk zijn voor het volgen van het onderwijsprogramma. Deze worden vervolgens gratis aan leerlingen ter beschikking gesteld. Wij brengen de ouders hiervoor dan ook geen kosten of borgsom in rekening. Met de firma Iddink Voortgezet Onderwijs BV is door de OMO Scholengroep een mantelcontract afgesloten. Het boekenpakket voor de leerlingen wordt daar dan ook rechtstreeks besteld. De meeste boeken dienen uiteraard op het eind van het schooljaar ook weer in goede staat terug ingeleverd te worden, met uitzondering van bepaalde (werk)boeken die slechts een jaar meegaan. Ouders ontvangen tijdig bericht over de precieze gang van zaken bij bestelling en (in)levering van de boekenpakketten. 

Naast boeken gebruiken leerlingen nog andere leermiddelen zoals schriften, schrijfmateriaal, agenda, tekendoos (de inhoud krijgen ze op school), passer en geodriehoek. Alle leerlingen hebben verder een rekenmachine en soms (een) woordenboek(en) nodig. Aanschaf kan het beste na overleg met de docent gebeuren.