Open dag
15-02 van 10 tot 14

De Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad heeft de rol van algemeen instemmings- en adviesorgaan voor de algemene directie van de Scholengroep. De algemeen directeur treedt in de medezeggenschapsraad op als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag.  In de medezeggenschapsraad zijn de personeelsraden, de ouderraden 
en de leerlingenraden van de scholen vertegenwoordigd. Om het gewicht van de inspraak te benadrukken ontvangen de leden van de medezeggenschapsraad een vergoeding. De personeelsleden krijgen die in tijd uitgedrukt. Ouders en leerlingen ontvangen per vergadering vacatiegeld.
 
Voorzitter:
Hans Timmermans
 
Secretaris:
Mw. M.N.D.T.D. Verdult-Scheepens