Open dag
15-02 van 10 tot 14

Horeca, Bakkerij en Recreatie

 

In de bovenbouw (klas 3 en 4) kunnen leerlingen kiezen voor de afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie. Hierbij worden de volgende verplichte profielmodulen aangeboden welke worden afgetoetst volgens het landelijk CSPE (centraal schriftelijk praktijk examen):
1. Gastheerschap
2. Keuken
3. Bakkerij
4. Recreatie

    


Voor de TL/GL gelden de verplichte profielmodulen:  Gastheerschap en Keuken. 
De keuzedelen worden afgetoetst volgens een SE (schoolexamen), waarbij de leerlingen keuze hebben uit de volgende keuzedelen:
1. Gastheerspecialisatie
2. Keukenspecialisatie
3. Brood- en banketspecialisatie
4. Evenementen
5. Patisserie 
6. De bijzondere keuken
7. Facilitaire dienstverlening, beheer en onderhoud 

Naast profielmodulen is er net zoveel tijd ingeruimd voor keuzevakken. Leerlingen bepalen zelf hun keuze voor deelname aan een keuzevak. In de BBL en KBL worden er 4 keuzevakken gekozen, in de TL/GL betreft het 2 keuzevakken. De kennis en vaardigheden zijn gerangschikt in algemene kennis en vaardigheden en professionele vaardigheden. Kennis en vaardigheden worden samen met de persoonlijke eigenschappen ook wel aangeduid als beroepscompetenties. De kern omvat ook kennis en vaardigheden rond loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling. Het praktijkgedeelte speelt zich af binnen het restaurant, keuken en bakkerij. In de horeca is gastvrijheid erg belangrijk en leren leerlingen zich te verplaatsen in de gasten om te ontdekken wat zij willen en hoe de leerlingen daar het beste een invulling aan kunnen geven. Als men succesvol wil zijn in de horeca zijn sociale vaardigheden, samenwerken en luisteren naar anderen sleutelbegrippen. Omdat de leerlingen onder leiding van een docent of met een medeleerling in een groot team meewerken om de producten op de juiste manier te maken en aan te bieden, is ook het werken volgens de regels belangrijk. Deze genoemde vaardigheden zijn voor elke opleiding en elk werkveld belangrijk, maar krijgen juist binnen deze opleiding veel aandacht. Wanneer leerlingen in de afdeling HBR een opleiding volgen, moeten zij zich dan ook houden aan de voedselveiligheidsprocedure van de school. Leerlingen die de lessen HBR volgen gaan 1 x per week tot 19.25 uur naar school.