Open dag
15-02 van 10 tot 14

Stichting Leergeld

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met reizen en activiteiten van school of is het aanschaffen van verplichte leermaterialen lastig. Deze ouders kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld.  Voor onze regio is dat specifiek de Stichting Leergeld Brabantse Wal.  Stichting Leergeld biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en biedt leerlingen hiermee een springplank waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Neemt u gerust contact op met stichting Leergeld om te kijken of zij u kunnen helpen.