Open dag
15-02 van 10 tot 14

Scholen op de kaart

Via de website 'Scholen op de kaart' laten scholen zien hoe zij presteren op belangrijke graadmeters van het onderwijs. Deze vaste set gevalideerde indicatoren vormt de eenduidige basis waarmee scholen hun horizontale verantwoording kunnen inrichten en zich kunnen vergelijken met andere scholen. Een deel van de indicatoren wordt centraal (meestal vanuit DUO) ingevuld, een ander deel decentraal (door de scholen zelf). Voor verschillende doelgroepen tonen scholen hier interessante informatie over onderwijs en schoolresultaten. Bijvoorbeeld over het aantal leerlingen dat is geslaagd of de tevredenheid van leerlingen en ouders. Waar nodig lichten scholen de gegevens toe. Zo krijgt men een evenwichtig beeld van de school. Hier vindt u de informatie van onze school op de site van 'Scholen op de kaart'.