Open dag
15-02 van 10 tot 14

Academische Opleidingsschool (AOS)

De AOS West-Brabant is één van de vijf academische opleidingsscholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Deze opleidingsscholen zijn in het leven geroepen vanuit de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan het opleiden van leraren. De professionele ontwikkeling van de leraar is een doorlopende leerlijn die niet stopt bij het behalen van zijn bevoegdheid.  

De AOS West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen zes scholengroepen voor voortgezet onderwijs, twee hogescholen en een universiteit. Door die samenwerking kan studenten een rijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan leeromgevingen en –ervaringen worden geboden.

Het ZuidWestHoek College maakt als opleidingsschool deel uit van de AOS West-Brabant. De schoolopleider op onze school is de mevrouw Maud Tamsma.
Wil je bij ons stage komen lopen, mail dan naar m.tamsma@zuidwesthoekcollege.nl