Open dag
15-02 van 10 tot 14

Basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor mbo 2 niveau. Ook deze leerweg kent, net zoals de kaderberoepsgerichte leerweg, vier theorievakken en een beroepsgericht programma. Naast de verplichte examenvakken zijn ook hier schoolvakken zoals maatschappijleer, levensbeschouwelijke vorming, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming.

In leerjaar 2 en leerjaar 3 moeten leerlingen van Basis een keuze maken voor een vakkenpakket. Hierover worden leerlingen en ouders tijdens speciale informatieavonden uitgebreid over geïnformeerd.