Open dag
15-02 van 10 tot 14

Herstellokaal

In de school is één lokaal ingericht als herstellokaal. Dit lokaal heeft meerdere doelen: 
- Een vaste, rustige plaats creëren voor leerlingen die om diverse redenen niet in de les kunnen zijn. 
- Onrust op de gangen wegnemen door ‘zwervende’ leerlingen op te vangen. 
- Herhaling van ongewenst gedrag voorkomen.

Het gaat hierbij o.a. om leerlingen die een toets moeten inhalen en dit op een rustige plek kunnen doen, om leerlingen die uit de les verwijderd zijn, om kinderen die ziek zijn geworden en wachten tot zij opgehaald worden, leerlingen die een time-out hebben gekregen of leerlingen die intern zijn geschorst. In het herstellokaal is een continue bezetting door docenten.