Absenties
0164-672302

Herstellokaal

In de school is één lokaal ingericht als herstellokaal. Het doel van dit lokaal is meerledig:
- een vaste rustige plaats creëren voor leerlingen die om diverse redenen niet in de les zijn.
- onrust op de gangen wegnemen door ‘zwervende’ leerlingen op te vangen.
- meer controle over blok- en klokroosters verkrijgen.

Het gaat hierbij o.a. om leerlingen die een toets moeten inhalen en dit op een rustige plek kunnen doen, om leerlingen die uit de les verwijderd zijn, om kinderen die ziek zijn geworden en wachten tot zij opgehaald worden, leerlingen die een time-out hebben gekregen of leerlingen die intern zijn geschorst.
In het herstellokaal is een continue bezetting door docenten.