Open dag
15-02 van 10 tot 14

Stages

In leerjaar 3 en leerjaar 4 zijn er de verplichte stageperiodes voor de leerlingen. De bedoeling van de stage is dat leerlingen zich in een bepaald bedrijf kunnen oriënteren en de benodigde bedrijfsinformatie kunnen opdoen. Daarnaast kunnen de leerlingen de echte werksfeer proeven. De stageperiodes worden begeleid door de eigen vakdocenten en zijn een verplicht onderdeel van de opleiding. 

Stage leerjaar 3
In het derde leerjaar zijn er de stage- praktijkdagen. Deze stage is bedoeld voor alle leerlingen in leerjaar 3. Deze stageperiode duurt 2 weken. Leerlingen zijn gedurende deze dagen de gehele weken op het stageadres aanwezig. 

Stage leerjaar 4
In het vierde leerjaar is er voor de leerlingen van de BBL en de KBL de zogenaamde lintstage. Deze stageperiode start aan het begin van het schooljaar met een volledige stageweek. Hierna gaan de leerlingen elke vrijdag naar het stagebedrijf. Deze periode duurt tot en met maart. De leerlingen sluiten deze stageperiode af met een verslag.

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage draagt in belangrijke mate bij aan de realisatie van 'Actief burgerschap en sociale integratie'. In het kort is de doelstelling hiervan dat iedere jongere kennis maakt met de sociaal-culturele aspecten van onze samenleving en hier enige tijd actief aan deelneemt. De school ziet het als haar taak om naast het aanbrengen van kennis en vaardigheden de leerlingen ook te leren open te staan voor de samenleving in al haar vormen: op sociaal, economisch en politiek gebied. Op deze wijze moedigt de school de leerlingen aan om op een positieve manier aan de samenleving deel te nemen. De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel van het tweede leerjaar. De maatschappelijke stage wordt uitgevoerd bij non-profit instellingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties, dus niet bij commerciële bedrijven. De maatschappelijke stage dient als voldoende te worden afgesloten en wordt als zodanig afgevinkt op het overgangsrapport.