Open dag
15-02 van 10 tot 14

Mentor

De mentor is de spil binnen onze begeleiding. Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van zijn mentorleerlingen en volgt ze op de voet. Hij kent hun persoonlijke omstandigheden en studieprestaties en staat altijd met raad en daad klaar. Als hij zelf eens niet direct het antwoord op een vraag weet, kent hij in de school als geen ander de wegen die wél een oplossing bieden. Zo nodig legt hij zelf het eerste contact met de leerlingen en/of de ouders. Deze kunnen natuurlijk ook rechtstreeks contact met de mentor opnemen als ze dat nodig vinden. Maar de mentor doet meer. Binnen de leerwegen van het vmbo speelt hij een grote rol bij de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Hij voert de eerste gesprekken en volgt met de decaan het belangrijke proces van opleidings- en beroepskeuze op de voet. In het rooster is standaard het mentoruur opgenomen voor alle klassen. Daarin bespreekt de mentor de (studie)voortgang. Verder informeert hij de leerlingen over belangrijke zaken of stelt bepaalde thema's aan de orde.

Coördinator

De coördinator werkt nauw samen met de mentoren. Hij registreert en controleert de aan- en afwezigheid van leerlingen. Daarnaast volgt de coördinator hun studieresultaten. In de examenklassen verleent hij assistentie bij de examenorganisatie. Als het gaat om het kiezen van het juiste opleidingstraject, is hij betrokken bij de eerste gesprekken met leerlingen en begeleidt hij hen bij hun stappen in het studie- en beroepskeuzeproces.
 

Studieloopbaanbegeleider (SLB'er)

De studieloopbaanbegeleider stimuleert studenten om zoveel mogelijk uit hun studie te halen.  Hij/zij is er om de talenten van studenten te herkennen en te stimuleren. De SLB'er zal samen met de student de verbinding leggen tussen wat de student wil en wat hij kan.  Verder kijkt de SLB'er mee welke activiteiten studenten vooral moeten inzetten om succesvol te studeren en daarin geeft hij/zij advies en begeleiding. De studieloopbaanbegeleider verzorgt verder in overleg voorlichtingsbijeenkomsten, ouderavonden in samenwerking met andere VO-scholen en MBO opleidingen en geeft advies aan leerlingen bij specifieke vragen over hun studiekeuze/vervolg opleiding. De studieloopbaanbegeleider van onze school is de heer Wouter Olree. Hij is bereikbaar via het e-mail adres: studieloopbaanbegeleiding@zuidwesthoekcollege.nl of via het algemene telefoonnummer van de school.