Absenties
0164-672302

Kosten activiteiten en reizen

Hieronder ziet u per leerjaar een opsomming van de te verwachten kosten. Deze kosten zijn gebaseerd op het huidige leerjaar (2018-2019) en kunnen elk jaar worden bijgesteld. 

Leerjaar 1

Brugklaskamp     € 25,00
Schoolreis             € 30,00
Schoolfeesten     €   5,54
Totaal                   € 60,54

Leerjaar 2

Activiteitenweek € 25,00
Schoolreis              € 30,00
Schoolfeesten      €   6,38
Totaal                   €  61,38

Leerjaar 3

Activiteitenweek € 50,00
Schoolfeesten      €   8,11
Totaal                   €  58,11

Leerjaar 4

Reis Italië           €  335,00
Schoolfeesten  €       5,73
Totaal                €  340,73

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met reizen en activiteiten van school of is het aanschaffen van verplichte leermaterialen lastig. Deze ouders kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld.  Voor onze regio is dat specifiek de Stichting Leergeld Brabantse Wal