Absenties
0164-672302

iPad

Op het ZuidWestHoek College wordt er gewerkt met iPads. Een groot gedeelte van het lesmateriaal wordt namelijk digitaal aangeboden. Deze iPads zijn eigendom van de ouders/leerling. Aanschaf van een iPad kan gebeuren via de kortingsregeling van de school. De voorwaarden hiervoor zijn separaat gecommuniceerd tijdens het aanmeldingsproces. Het bezit vaneen iPad is cruciaal om het onderwijs-/leerproces goed te kunnen volgen.